;

OD TYSIĘCY LAT MÓWIMY, ŻE WSZYSCY JESTEŚMY Z TEJ SAMEJ GLINY. Dziś (11.05.2018 r.) po raz kolejny mogli się o tym przekonać uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niedoradzu. Niewątpliwie glina łączy ludzi. Tymczasem ma jeszcze wiele innych zalet. Pełni funkcję terapeutyczną i może stanowić pomoc w walce ze stresem, gdyż sama czynność lepienia odpręża, rozładowuje napięcia i wycisza. Podczas cyklicznych zajęć w GCK młodzież zdobywa wiedzę na temat metod pracy z tym surowcem, wykorzystywanych narzędzi i technik zdobniczych. Często jest to jednak dobry pretekst do twórczego spędzania czasu, który staje się chwilą wytchnienia, relaksu, a nawet bujania w obłokach i zabawy. Powstałe prace są wypalane na miejscu w piecu ceramicznym, po obróbce uczestnicy zabierają je do domu.