REGULAMIN KONKURSU

Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

DOŻYNKI POWIATOWE W OTYNIU 2019

I. Cel konkursu:

 1. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru tradycyjnego Święta Plonów, którego symbolem jest bochen chleba i wieniec dożynkowy.
 2. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

II. Organizatorzy konkursu:

 1. Starostwo Powiatowe Powiatu Nowosolskiego
 2. Urząd Gminy w Otyniu

III. Uczestnicy:

 1. Koła Gospodyń Wiejskich
 2. Rady Sołeckie
 3. Osoby prywatne nie będące artystami zawodowymi

IV. Kryteria oceny:

Uwaga: wieńce, które w latach 2017/2018 zajęły I i II miejsce nie będą oceniane w konkursie. Mogą być wystawione, otrzymują wyróżnienia.

 1. Kategoria wieńce tradycyjne:
 2. Podstawowe materiały wykorzystywane w wieńcu muszą być związane ze Świętem Plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty)
 3. Wygląd zewnętrzny:
  • kształt – forma korony
  • materiał – dopuszcza się użycie takich materiałów jak zasuszone części roślin, w tym zboża, zioła oraz owoce, warzywa, żywe kwiaty, papier, tkanina, do konstrukcji można użyć metalu lub drewna
  • kolor – kolorystyka dowolna
  • kompozycja – dowolna pod warunkiem zachowania kształtu korony
 4. zgodność z wymiarami (wysokość do 170 cm, szerokość do 150 cm)

V. Warunki uczestnictwa w konkursie na szczeblu powiatowym:

 1. Uzyskanie nominacji w Gminie
 2. Dostarczenie wieńców w dniu 31.08.2019 do godz.16.30 na boisko przy ul. S. Żeromskiego w Otyniu.
 3. Dołączenie do każdego wieńca opisu zawierającego nazwiska twórców, nazwę gminy i miejscowości, w której został wykonany oraz inne informacje o wieńcu, wg uznania twórców.

VI. Przebieg konkursu:

ETAP I – wybór w gminie od jednego do trzech wieńców i zgłoszenie wg załączonego wzoru do konkursu powiatowego w terminie do 27.08.2019 r. w Gminnym Centrum Kultury.

ETAP II – konkurs powiatowy – dokonanie oceny wieńców w dniu 31.08.2019  godz. 17.45 oraz przyznanie nagród i wyróżnień, ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Powiatowych Dożynek , w dniu 31.08.2019 w Otyniu.

VII. Gminy z Powiatu Nowosolskiego:

 1. Dokonają nominacji 1-3 wieńców  w kategorii wieńce tradycyjne, do konkursu powiatowego.
 2. Udzielą pomocy w zorganizowaniu transportu wieńców do miejsca oceny w Otyniu.
 3. Organizują grupy wieńcowe, które reprezentują poszczególne gminy w obrzędach dożynkowych.
 4. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Krzysztof Gąsior nr tel. 502358922

VIII. Ocena i nagrody drugiego etapu konkursu:

 1. Oceny wieńców dokonuje Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów
 2. Oceniane będą wieńce w kategorii wieniec tradycyjny
 3. Z oceny sporządza się protokół zawierający informacje o:
  • Składzie Komisji Konkursowej
  • Przyznawanych pierwszych trzech nagrodach
  • Przyznanych wyróżnieniach
  • Przyznanego dyplomu za udział
 4. Nagrodzone i wyróżnione będą wszystkie wieńce biorące udział w konkursie
 5. Wieńce nie spełniające kryteriów zawartych w punktach niniejszego regulaminu nie będą oceniane w konkursie.

IX. Wieńce biorące udział w konkursie zostaną zwrócone twórcom, którzy odbierają je po zakończeniu uroczystości dożynkowych lub za ich zgodą będą przekazane reprezentantom władz, instytucji i fundatora nagród.

 

UWAGA!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania jest tutaj: formularz_zgl._wieniec_dozynkowy