Zarządzenie Nr 5/2020

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Otyniu

z dnia 01 czerwca 2020 r.

 

w sprawie: regulaminu bezpieczeństwa  podczas zajęć prowadzonych w Gminnym Centrum Kultury  w Otyniu, w czasie trwania pandemii wirusa COVID-19 w Polsce

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Gminnego Centrum Kultury w Otyniu

Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z organizatorem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Wprowadzamy ogólne zasady funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Otyniu w trakcie epidemii COVID-19 od dnia 01.06.2020 roku

Cel wdrażania procedur:

 1. kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych;
 2. minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Gminnego Centrum Kultury w Otyniu
 3. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Gminnego Centrum Kultury w Otyniu oraz odbiorców.

Obowiązujące zasady w GCK w Otyniu od dnia 01 czerwca 2020 r.

 1. Zachowanie dystansu społecznego min 2 metry.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu mających bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
 4. Weryfikacja uczestników zajęć. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na poddanie się mierzeniu temperatury ciała uczestnika zajęć przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi zasadami:
 5. dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza,
 6. mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie pracownik GCK w Otyniu,
 7. mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym,
 8. mierzenie temperatury przeprowadzane jest w stosunku do wszystkich uczestników zajęć, wyniki mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane (ani w formie tradycyjnej-papierowej ani elektronicznej),
 9. informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak najbardziej dyskretny bezpośrednio i tylko tej osobie,
 10. osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach,
 11. w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 12. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
 13. Wietrzenie grawitacyjne sal po każdorazowych zajęciach.
 14. Ograniczona liczba osób:
 15. zajęcia indywidualne (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują;
 16. zajęcia grupowe – sale widowiskowe (max. 12 osób + 1 osoba prowadząca) chóry, zespoły, orkiestry, zajęcia możliwe tylko z podziałem na grupy, sekcje.
 17. Ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych: spotkania powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem GCK w celu ustalenia terminu spotkania.
 18. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę zajęć.
 19. Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.
 20. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

SKMBT_C22020060514010

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 

Dyrektor Gminnego

Centrum Kultury w Otyniu

/-/ Krzysztof Gąsior