16 czerwca br. gościliśmy przy przystani rzecznej w Bobrownikach rowerzystów. Blisko 30 osób zmierzało przez naszą gminę trasą Czasław – Ługi – Konradowo – Zakęcie – Otyń – Bobrowniki. To właśnie na Białej Górze strudzeni rowerzyści mieli chwilę na odpoczynek. Gminne Centrum Kultury w Otyniu przygotowało specjalnie na tę okazję małą „strefę relaksu” na łonie natury. Oprócz podziwiania pięknych widoków przyrody, główną atrakcją było ognisko z kiełbaskami. Turyści w trakcie posiłku mogli wysłuchać również różnych ciekawostek związanych z tematyką naszej gminy. Prelekcję poprowadził Pan Wiesław Szklarz, któremu bardzo dziękujemy za dostarczenie dużej dawki wiedzy.

Na „V Rajd Rowerowy” pod hasłem „Z Cepeliadą po Powiecie Nowosolskim” zapraszała Fundacja Twórczości Ludowej Cepeliada, która w tym samym czasie organizowała Festiwal Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego w Nowej Soli.