W 2014 roku GCK w Otyniu wraz z Stowarzyszeniem Amazonek ,,Tęcza” realizowało projekt pt. ,,Warsztaty witrażu artystycznego”. Projekt miał za zadanie aktywizować seniorów
i otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach tej dotacji zakupiono narzędzia i materiały do wykonywania witrażów. Po zakończeniu projektu, który cieszył się zainteresowaniem sporej grupy uczestników zaistniała szansa i potrzeba stworzenia pracowni witrażu na stałe w Gminnym Centrum Kultury. Taka możliwość pojawiła się po zwolnieniu pomieszczenia przez OPS. W kwietniu 2015 zakupiono piec do ceramiki i fusingu co rozszerzyło możliwości pracowni. Pracownia prócz witrażu zajmuje się również stapianiem
i gięciem szkła, piec stwarza również możliwość wypału ceramiki.
Zajęcia w pracowni w sezonie artystycznym 2017/2018 (dla dorosłych) odbywają się w poniedziałki o godz. 18:00