;

2 września o godz. 12:00 w Gminnym Centrum Kultury w Otyniu odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego. Wydarzenie to rozpoczęło się prezentacją multimedialną i „plotkami o Weselu” przy kawie. Następnie miała miejsce część główna spotkania. Czytanie zaprezentowali: Przewodnicząca Rady Gminy w Otyniu – Pani Aneta Smolicz oraz dyrektorzy szkół w Otyniu i Niedoradzu, Pan Jarosław Suski oraz Pan Wiesław Szklarz. Na koniec Wojt Gminy Otyń – Pani Barbara Wróblewska serdecznie podziękowała czytającym, jak i przybyłym słuchaczom.